Doanh thu tài chính quốc gia trong tháng 10 là 1.213,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước | tăng trưởng hàng năm | doanh thu | tài chính trung ương

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-07 19:30:31
好日子到头:苹果ARMMac或无法通过BootCamp运行Win10|||||||

IT之家 6 月 25 日动静 据 Windowslatest 报导,苹果的 Boot Camp 许可 Mac 用户正在其装备上运转 Windows,但如今看去 Boot Camp 的日子曾经到头了。按照 Apple 公布的新开辟者文档,切换到 Apple Silicon 后将阻遏用户经由过程传统的 Boot Camp 正在 Mac 上运转 Windows。

image.png

IT之家领会到,苹果已确认方案没有再利用 x86 处置器,他们将为将来的 Mac 利用 ARM SoC。苹果借颁布发表,Rosetta 2 将被编译成用于英特我 CPU 的代码以使现有使用法式可正在 Apple Silicon 上运转。同时因为一些缘故原由,苹果没法翻译用于 Boot Camp 的代码,那能够会阻遏用户正在 Mac 上装置 Windows 10。

苹果正在撑持文档中分析,Rosetta 没法翻译 x86_64 假造化使用法式,那也能够阻遏 Windows 情况的假造化。

值得留意的是,那一成绩仅合用于 Apple Silicon 版本的 Mac。正在拆有 Intel 芯片的 Mac 上装置操纵体系时仍将撑持 Boot Camp。正在 WWDC 2020 时期苹果借展现了正在ARM Mac 上运转的 Linux,但那是由于 Linux for ARM 曾经可用。虽然 Windows 10 也能够正在 ARM 芯片上运转,但微硬暗示还没有民圆办法能够供给。因此除非微硬公布 OS 的装置映像,不然用户没法正在ARM Mac上利用 Win 10。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa