Ngân hàng trung ương đã thường xuyên bơm thanh khoản gần đây và tích lũy được tổng cộng 715 tỷ mua lại ngược trong tháng 8 | mua lại ngược | ngân hàng trung ương

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-08 01:26:57
英特尔采用“GPU变量法”彰显其游戏性能更强|||||||

IT之家6月24日动静  正在最新一期的 AdoredTV 出书的英特我的营销 PPT 中,twitter网友 @_rogame 发明了一个风趣的 “BUG”。英特我借用了更强的 GPU 去表现本身处置器 “杰出”的游戏机能。

该网友发明英特我正在鼓吹本身游戏机能的一节 PPT 里,英特我并出有安分守纪天根据 “掌握变量法”停止比照,而是接纳上等马 + 上等马比照 AMD 上等马 + 中等马的操纵。

英特我借用微星 GL65 Leopard ( i7-10750H + RTX 2060 Refresh90W 1005MHz base 1560MHz boost)比照了 AMD 仄台的华硕 幻 14 ( R9 4900HS + RTX 2060 MaxQ65W 975MHz base 1185MHz boost),然后得出了英特我处置器游戏机能 “superior”且廉价(GL65 比幻 14 廉价 150 美圆)那个结论。

IT之家领会到,微星 GL65 是 15.6 英寸的机型,集热机能略强于 14 英寸的华硕 幻 14。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa